» پروژه هاضربان آی تی | اخبار و آموزش در تکنولوژی و IT

- بار
دانلود سیب طراحی شده در ایلستریتور

دانلود سیب طراحی شده در ایلستریتور

امروز برای شما دوستان یک طرح سیب جذاب در سایت ضربان آی تی قرار داده ایم که امید است از آن استفاده کنید. این طراحی همچنین در کتاب درسی تولید محتوا و برنامه سازی، رشته دهم شبکه (پودمان اول) نیز قرار گرفته است که دانش آموزان عزیز می توانند از این طراحی و پروژه‌ای که ما آماده کردیم استفاده کنند. توجه کنید: فایل فشرده شده دانلود این مطلب به صورت فایل های Ai و png […]

- بار
دانلود اینفوگرافیک در ایلستریتور

دانلود اینفوگرافیک در ایلستریتور

امروز برای شما دوستان یک اینفوگرافیک جذاب در سایت ضربان آی تی قرار داده ایم که امید است از آن استفاده کنید. این طراحی همچنین در کتاب درسی تولید محتوا و برنامه سازی، رشته دهم شبکه (پودمان اول) نیز قرار گرفته است که دانش آموزان عزیز می توانند از این طراحی و پروژه‌ای که ما آماده کردیم استفاده کنند. نمونک این اینوگرافیک که توسط ایلستریتور ساخته شده است. توجه کنید: فایل فشرده شده دانلود این […]